# รูปภาพ ชื่อภาพ ชื่อผู้อัพ วันที่อัพโหลด
1 คลิบ 9 วินัยและการลงโทษ ทัศยา 3 พ.ย. 2560
2 คลิบ แนะแนวข้อสอบ ทัศยา 16 ก.ค. 2560
3 คลิบ แนะนำหน้าที่ตำแหน่งในสาขา ทัศยา 16 ก.ค. 2560
4 คลิบ 1 วัตถุประสงค์ ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
5 คลิบ 2 ประวัติบริษัท ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
6 คลิบ 3 แนะนำผู้บริหาร ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
7 คลิบ 4 โครงสร้างองค์กร ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
8 คลิบ 5 การประเมินผลระหว่างทดลองงาน ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
9 คลิบ 6 กฎระเบียบ ชีวิตความเป็นอยู่ ทัศยา 22 มิ.ย. 2560
10 คลิบ 7 การลา ทัศยา 22 มิ.ย. 2560

Total 16 Record : 2 Page : 1 2